Съобщение 24-11-2010г.

2010-11-24

Информация относно обществена поръчка "Изготвяне на технологичен проект за реконструкция на помещение с предназначение ведомествен бюфет""

Може да изтеглите тук