Съобщение - 11.10.2010

2010-10-11

Възлагане на обществена поръчка, чрез открит конкурс по реда на чл. 35-43 от наредбата за възлагане на малки обществените поръчки, с обект:
“Доставка на 1214 броя водомери за студена вода с импулсен изход  за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД

Цялата документация може да изтеглите тук

Допълнителна информация - тук