Съобщение 11.10.2010г.

2010-10-11

Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 64-72 от закона за обществени поръчки
С обект: „Охрана на обекти в тр „Люлин” в три обособени позиции”
Цялата документация може да изтеглите тук