Съобщение 31.08.2010г.

2010-08-31

На основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с чл. 7, т. 5 от ЗОП и с оглед необходимостта от избор на информационна агенция, предоставяща ежедневен пресклипинг за дейността на „Топлофикация София" ЕАД, дружеството отправя покана за възлагане на изготвяне на ежедневен пресклипинг  от всички централни/столични ежедневни, седмични и месечени печатни издания, електронните медии и информационни сайтове, съгласно чл. 2А от Нардбата за възлагане на малки обществени поръчки чрез събиране на три ценови предложения, които съдържат финансово предложение за изработка и предоставяне на продукта за едногодишен период

Пълният текст на поканата можете да намерите тук.