Съобщение 24.08.2010г.

2010-08-24

Обществена поръчка, чрез открита Процедура по реда на чл. 64-72 от Закона за обществените поръчки „Доставка на канцеларски материали и консумативи за печатащи устройства за период от една година за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, обособени в две позиции:

Позиция 1 - Доставка на канцеларски материали за период от една година за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, съгласно техническа спецификация т.4.2 от настоящата документация

Позиция 2 - Доставка на консумативи за печатащи устройства за период от една година за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД, съгласно техническа спецификация т.4.3 от настоящата документация

Пълната документация можете да изтеглите  ТУК