Съобщение 12.08.2010г.

2010-08-12

„Топлофикация София”ЕАД предоставя допълнителни разяснения по процедурата с обект: “ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ТУРБОГЕНЕРАТОР С МОЩНОСТ 35 MW И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЦ „СОФИЯ”, обявена на 24.06.2010г. Поясненията са публикувани при документацията на обществената поръчка в сайта на дружеството - ТУК  и ТУК