Съобщение 01.07.2010г.

2010-07-01

На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 02.07.2010 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие по обществена поръчка с предмет "Подмяна система за защита на ТГ № 6 в ТЕЦ „София"