Съобщение 30.06.2010г.

2010-06-30

На основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП съобщаваме, че на 07.07.2010 г. от 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участници в процедура с обект: „Доставка и монтаж на два броя акумулаторни батерии 220 V за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с две обособени позиции”