Обява 24.06.2010 г.

2010-06-24

Обществена поръчка, чрез открита Процедура по реда на чл. 64-72 от Закона за обществените поръчки, с обект: “ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ТУРБОГЕНЕРАТОР С МОЩНОСТ 35 MW И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЦ „СОФИЯ”

Пълната документация можете да изтеглите от ТУК

Разяснения по обявената процедура можете да видите ТУК