Обява

2010-06-24

Обществена поръчка, чрез открита Процедура по реда на чл. 64-72 от Закона за обществените поръчки, с обект: “ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ НА НАДЗЕМЕН ТОПЛОФИКАЦИОНЕН ТРЪБОПРОВОД – IV-ТА ГРАДСКА ТОПЛОМАГИСТРАЛА В ТР  „СОФИЯ”

Пълната документация можете да изтеглите от ТУК