Съобщение 24.06.2010 г.

2010-06-24


На  основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщаваме, че на 28.06.2010 г. от 10.00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД на ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412, ще се състои отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до по-нататъшно участие по обществена поръчка с предмет "Изграждане на система за контрол и регистрация на вибрациите на турбогенератор № 4 в ТР "София Изток"