Съобщение 15.06.2010г.

2010-06-15

Обществена поръчка, чрез открита Процедура по реда на чл. 64-72 от Закона за обществените поръчки, с обект:
“ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ за нуждите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ София” ЕАД” С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Пълната документация можете да изтеглите от ТУК