Съобщение04.06.2010г.

2010-06-04

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, собственост на “Топлофикация София” ЕАД

Пълната документация можете да изтеглите от ТУК