Съобщение 31.05.2010г.

2010-05-31

Обществена поръчка за “Доставка на 4056 тона разсол технически - пречистен за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”

Пълната документация можете да изтеглите от ТУК