Доставка на четири броя аварийни автомобила с фургони

2010-05-15

Обществена поръчка за "Доставка на четири броя аварийни автомобила с фургони за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД”

Пълната документация можете да изтеглите от ТУК