Съобщение 12.04.2010г.

2010-04-12

ПОКАНА

     Уважаеми  господа,
Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1, б. „а” и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 64, ал. 1 от ЗОП, приложено Ви изпращаме копие от решението и обявлението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура. Провежданата от нас обществена поръчка е с обект:
„Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности на водогреен котел № 3 в ОЦ „Земляне”.
Цялата документация може да изтеглите ТУК

Разяснения - Въпроси и отговори ТУК   
допълнителни чертежи ТУК и ТУК