Съобщение 09.04.2010г.

2010-04-09

ПОКАНА

     Уважаеми  господа,

     На  основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата  за възлагане на малки обществени поръчки, във връзка с чл. 7, т. 5 от ЗОП и с оглед необходимостта от необходимостта от закупуване на 5 броя многофункционални устройства за „Топлофикация София” ЕАД, Ви отправям покана да представите техническо и финансово предложение за доставка на 5 броя многофункционални устройства на „Топлофикация София” ЕАД за една година.

Всички условия може да видите ТУК