"Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на помпи"

2015-01-20

Публична покана с предмет: "Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на помпи в ТР "София Изток" - ПС "Искър" и ПС "Лозенец"

Прикачени документи