"Предоставяне на електронна съобщителна услуга"

2015-01-20

Публична покана с предмет: "Предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за обмен на данни и достъп до Интернет за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД"

Прикачени документи