„Наемане на автоцистерна за извозване на разсол технически (пречистен) и автоцистерна за извозване на мазут за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД в две обособени позиции”

2015-01-16

Публична покана с предмет: „Наемане на автоцистерна за извозване на разсол технически (пречистен) и автоцистерна за извозване на мазут за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД в две обособени позиции”

Прикачени документи