„Изграждане на Автоматизирана пожароизвестителна система (АПИС) в блок А и блок Б на Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД

2015-01-12

„Изграждане на Автоматизирана пожароизвестителна система (АПИС) в блок А и блок Б на Централно управление на „Топлофикация София” ЕАД

Прикачени документи