„Доставка, монтаж и демонтаж на пътни знаци за строителен обект"

2014-12-29

Публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и демонтаж на пътни знаци за строителен обект № М 14-II-7 -  „Реконструкция на топлопровод Ду 400 от К№ К -30 до  K№: К-32 по локалното платно на бул. „Цариградско шосе”

Прикачени документи