"Абонаментно техническо обслужване на системи за автоматизация и прилежащите към тях операторски станции"

2014-12-23

Публична покана с предмет: "Абонаментно техническо обслужване на системи за автоматизация и прилежащите към тях операторски станции" - Позиция № 1-
" Абонаментно техническо обслужване на системи за автоматизация и прилежащите към тях операторски станции в ОЦ "Земляне" и Позиция № 2 – "Абонаментно техническо обслужване на системи за автоматизация и прилежащите към тях операторски станции в ТР "София Изток"
 

Прикачени документи