“Доставка и монтаж на кабели в ТЕЦ София”

2014-12-13

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 103, ал.2, т.3 от ЗОП с предмет: “Доставка и монтаж на кабели в ТЕЦ София”

Прикачени документи