"Доставка на ПВЦ врати и осветителни тела за външно осветление"

2014-12-01

Публична покана с предмет: "Доставка на ПВЦ врати и осветителни тела за външно осветление" с две обособени позиции. Позиция № 1-Доставка, демонтаж и монтаж на ПВЦ врати в ТР "Земляне" и ТР "София Изток" и Позиция № 2 -"Доставка, демонтаж и монтаж на осветителни тела в ТР "Земляне" и доставка на осветителни тела за ТР "София Изток"

Прикачени документи