"Извънгаранционно абонаментно техническо обслужване на честотни регулатори в ПС „Искър” и ПС „Лозенец”"

2014-11-28

Публична покана с предмет" "Извънгаранционно абонаментно техническо обслужване на честотни регулатори в ПС „Искър” и ПС „Лозенец”"

Прикачени документи