Конкурс за отдаване под наем на имот -27.11.2014 г.

2014-11-27

Конкурс за отдаване под наем на имот, представляващ част от капитала на „Топлофикация София” ЕАД, част от покривното пространство на сграда в ТЕЦ „София” .

Прикачени документи