„Изготвяне и предоставяне на специализирани прогнози и реално измерени стойности на температурата"

2014-11-25

Публична покана с предмет: „Изготвяне и предоставяне на специализирани прогнози и реално измерени стойности на температурата на въздуха и почвата за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД за срок от 4 (четири) години”

Прикачени документи