„Изграждане на катодна защита и подмяна на изолиращи фланци на газопровода за ОЦ „Люлин”

2014-11-10

Публична покана с предмет: „Изграждане на катодна защита и подмяна на изолиращи фланци на газопровода за ОЦ „Люлин” с две обособени позиции”

Прикачени документи