"Авариен ремонт на тиристорна възбудителна система на генератор 5"

2014-11-06

Публична покана с предмет: "Авариен ремонт на тиристорна възбудителна система на генератор 5"

Прикачени документи