"Хранилищно обслужване на 2 (два) броя радиационни глави"

2014-10-20

Публична покана с предмет: "Хранилищно обслужване на 2 (два) броя радиационни глави на гамадефектоскопи, ГАМАРИД 192/120 № 566 и ГАМАРИД 192/120 № 567" за нуждите на "Топлофикация София” ЕАД за срок от2 (две) години"

Прикачени документи