Съобщение

2014-10-14

Публична покана с номер ОП - ХН-804 и предмет: „Ретрофит на съществуващата трираменна диференциална защита до четирираменна релейна защита на трансформатор № 8 в ТР „София”, публикувана в Агенцията по обществени поръчки на 06.10.2014г. с уникален номер № 9034418 е оттеглена на 13.10.2014г. и предстои повторното и обявяване.