"Надграждане на съществуващото GPS оборудване на автомобилния парк"

2014-10-07

Публична покана с предмет: "Надграждане на съществуващото  GPS оборудване на автомобилния парк - (162 автомобила със система за безконтактно чекиране на водачите и контрол на изразходваното гориво чрез връзка с фабричния горивомер на 50 автомобила)- чрез доставка и монтаж на специализиран хардуер за RFID идентификация на водача и контрол над изразходваното гориво"

Прикачени документи