"Наемане на сторително механизирана и санитарна техника и битово оборудване"

2014-10-06

Публична покана с предмет: "Наемане на строително механизирана и санитарна техника и битово оборудване при изпълнение на СМР на "Топлофикация София" ЕАД"

Прикачени документи