“ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РАБОТНО ЗАХРАНВАНЕ НА КРУ 6 kV VII и VIII СЕКЦИИ В ТР „СОФИЯ”

2014-10-02

Открита процедура с предмет: “ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РАБОТНО ЗАХРАНВАНЕ НА КРУ 6 kV VII и VIII СЕКЦИИ В ТР „СОФИЯ”

Прикачени документи