„Превоз на ж.п. вагони по индустриални клонове, собственост на „Топлофикация София” ЕАД, от гарите Захарна фабрика, Биримирци, Волуяк и Искър за срок от 2 /две/ години"

2014-10-02

Публична покана с предмет:„Превоз на ж.п. вагони по индустриални клонове, собственост на „Топлофикация София”  ЕАД, от гарите Захарна фабрика, Биримирци, Волуяк и Искър за срок от 2 /две/ години"

Прикачени документи