Доставка на автоматика за абонатни станции

2014-09-29

Открита процедура възлагана по реда на чл. 14, ал. 3 с предмет: ДОСТАВКА НА  АВТОМАТИКА ЗА  АБОНАТНИ СТАНЦИИ.

Прикачени документи