Kондициониращ реагент за мрежова вода - 29.09.2014г.

2014-09-29

Публична покана с предмет: "Доставка на 13 000 литра кондициониращ реагент за мрежова вода на топлопреностаната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД

Документите може да изтеглите   тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)

Прикачени документи