Флокулант-полиакриламид - 27.08.2014г.

2014-08-27

Публична покана с предмет:"Доставка на 700 кг. "флокулант-полиакриламид" и 500 кг. "флокулант-високомолекулен катионогенен полиакриламид" за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД  с две обособени позиции"

Документите може да изтеглите   тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)