Съобщение 21.08.2014г.

2014-08-21
Относно: Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Подмяна на лява клапанна кутия на ТГ ст. № 8 в ТР „София” На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 22.08.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, ет. 4, ст. 412. В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.