Печат, сгъване, пликоване и доставка на писма - 27.06.2014

2014-06-27

Открита процедура с предмет: "Печат, сгъване, пликоване и доставка на писма,  съобщения и фактури до потребители на топлинна eнергия"

Документите може да изтеглите   тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)

Прикачени документи