далекосъобщителни услуги - 30.06.2014

2014-06-30

Открита процедура с предмет: "Доставка на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана мрежа за нуждите на "Топлофикация София ЕАД"

Документите може да изтеглите   тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)