Възстановяване на настилки-30.06.2014г.

2014-06-30

Открита процедура с предмет: "Възстановяване на пътни и улични настилки след планов и авариен ремонт на съоръжения от  подземната топлопреносна мрежа  на  "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите   тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)