Съобщение 27.06.2014 г

2014-06-27

Публична покана с предмет: "Доставка на четири броя вторични електронни преобразователи за измерване разход на вода и топлина в ОЦ "Земляне"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)