Съобщение 27.06.2014 г.

2014-06-27
Публична покана с предмет: "Разширяване на възможностите на информационната система за мониторинг и управление на технологични процеси на „Топлофикация София” ЕАД в три обособени позиции"
 
Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)