Информационна система Tclient - 26.06.2014г.

2014-06-26

Открита процедура с предмет:"Доразвитие и надграждане на информационна система Tclient, с цел покриване  дейността на "Топлофикация София" ЕАД, в частта дялово разпределение,  събиране на вземания и обслужване на входящи обаждания от 0700"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)