Съобщение 13.06.2014 г.

2014-06-13

Документация за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на чл. 14, АЛ. 3 от Закона за обществениТЕ поръчки, с ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЧЕРНИ  ТРЪБИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОИЗТОЧНИЦИТЕ И ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА  „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД,  С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)