Публична покана с предмет: „Доставка на 140 тона коагулант /субстанция полиалуминиев оксисулфат/ за цех "Химически" в ТР "София"

2014-06-11

Публична покана с предмет: „Доставка на 140 тона коагулант /субстанция полиалуминиев оксисулфат/ за цех "Химически" в ТР "София"

 

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)