Изсичане и отстраняване на храсти - 10.06.2014г.

2014-06-10

Публична покана с предмет:"Изсичане и отстраняване на храсти и дървесна растителност в сервитутните зони на "Топлофикация София" ЕАД"

Документите може да изтеглите тук

(Файловете се отварят със софтуера "Редактор на форми", който може да се свали от този линк:тук)