Съобщение 06.06.2014г.

2014-06-06

Относно: Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: "Доставка на 4 (четири) броя фабрично нови високопроходими товарни автомобили тип "Пикап", 6 (шест) броя фабрично нови товарни автомобили тип "Хечбек" и 1 (един) брой микробус - пътнически 8+1 места за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД с три обособени позиции"
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците, допуснати до по-нататъшно участие в процедурата ще се проведе на 11.06.2014 г. от 11:00 часа в сградата на "Топлофикация София" ЕАД, ул. "Ястребец" № 23Б, ет. 4, стая 412.
В случай, че желаете можете да присъствате на отварянето на пликовете с предлагани цени.